โลโก้ หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» การประเมินกรรมวิธีฉายแสงผลิตภัณฑ์โลหิตด้วย Cobalt-60 เพื่อยับยั้ง T Lymphocyte ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค (ดู 183)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560

» ผลการรักษา Lymphoma และ Myeloma โดยใช้ High Dose Chemotherapy ร่วมกับ Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค (ดู 177)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การประเมินกรรมวิธีฉายแสงผลิตภัณฑ์โลหิตด้วยโคบอลต์หกสิบเพื่อยับยั้งทีลิมโฟไซต์ (ดู 153)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Evaluation of a Cryopreservation Procedure to Set Up a New Bone Marrow Transplant Unit Using Lymphocyte Proliferation Test (ดู 134)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Evaluation of a Freezing protocol to set up a provincial bone marrow transplant unit using lymphocyte proliferation test (ดู 161)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การจัดตั้งหน่วยบริการปลูกถ่ายไขกระดูกในส่วนภูมิภาค (ดู 171)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Case discussion (ดู 134)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Case discussion (ดู 146)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 11 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 157)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก (ดู 171)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

ไม่มีความรู้สำหรับประชาชน
ไม่มีสถิติ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)