โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) (ดู 533 ครั้ง)
 
งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

                1.มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย บริเวณทางเข้าหน้า OPD และ ER

                2.ในกรณีพบการระบาด มีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจัดจุดตรวจหน้าโรงพยาบาลและจัดทีมแพทย์ พยาบาลมาช่วยตรวจคัดกรอง และดูแลผู้ป่วย

                3.ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อจะได้รับการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น

                4.ผู้ป่วยที่มีอาการ และแพทย์เห็นสมควรว่าต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  1. ผู้ใหญ่และเด็กจะถูกนำไปพักรักษาตัวที่ห้องแยกรักษาโรคติดเชื้อ (Negative pressure)

                5.กรณีที่ห้องแยกผู้ป่วยเต็ม ทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อส่งต่อรักษาผู้ป่วยต่อเนื่อง

                6.สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมาก และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยให้รับประทานยาต่อเนื่องที่บ้าน ติดตามผลตรวจ PCR for MERS-CoV ก่อนตามผู้ป่วยตรวจใน 48 ชม. และมีการติดตามประเมินโดยทีม SRRT รพ.

               

                ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเฝ้าระวังในทุกจุดเสี่ยงของโรงพยาบาล ซึ่งอาจทำให้ผู้รับบริการต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการตรวจคัดกรองหรือมีการคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น ก็เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว  ทางโรงพยาบาลจึงเรียนมาเพื่อท่านผู้รับบริการโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคดังกล่าว หรือสอบถามระบบการคัดกรองโรคในโรงพยาบาลกรุณาสอบถามที่งานคุณภาพ โทรศัพท์ 0 5596 5030

 
งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) งานประชาสัมพันธ์ได้ทำการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตั้งบริเวณนอกและในอาคารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)