โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) (ดู 490 ครั้ง)
 
บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)
 

     วันนี้ (2 ก.ค.58) เวลา 14.00 น. อาจารย์นายแพทย์ ยุทธพงศ์  พุทธรักษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวจามรี  อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายโดย อาจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันทร์ทองศิริ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดการบรรยายวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ“ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV”รวมถึงแนะนำวิธีการปฎิบัติตัวของบุคลากรทางการแพทย์

 
บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) บรรยายวิชาการ เรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)