โลโก้ หน่วยนิติการ แบนเนอร์ หน่วยนิติการ
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ (ดู 334 ครั้ง)
 
กฎหมายใหม่ที่ควรรู้
 

พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/1.PDF

พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF

พระราชบัญญัติเเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/30.PDF

พระราชบัญญัติเเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชยฺ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/14.PDF

 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
โดย : นางสาวศศิภัสสร รัตนประเสริฐ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)