โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดู 298 ครั้ง)
 
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 

         บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 12.30 - 16.45 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย และการจัดลอกผลงานวิจัย 

         โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อไป

          สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.grad.nu.ac.th ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)