โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ดู 308 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 

        สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing Proficience Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (www.nulc.nu.ac.th)และดูรายละเอียดการ วัน เวลา และสถานที่ สำหรับการจัดสอบดูได้จากปฏิทินการสอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

        ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โทร. 0 5596 1610 หรือ อีเมล์ nuic@nu.ac.th หรือ Facebook : www.facebook.com/nulc.nu

 

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 371_4809.1.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)