โลโก้ งานบริหารเภสัชกรรม

งานบริหารเภสัชกรรม

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตารางงานฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารสิรินธร ชั้น 8 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-5436 เบอร์แฟ็กซ์ 0-5596-5084

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)