โลโก้ งานบริหารเภสัชกรรม

งานบริหารเภสัชกรรม

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตารางงานฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีเอกสารแจ้งจากหน่วยงาน
» DUE_NDL_form
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561

» แบบฟอร์มเสนอยาเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางจามรี จันทรสุข เมื่อ พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มกำกับการใช้ จ(2) (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มกำกับการใช้ จ(2)
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มยาเฉพาะราย (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มยาเฉพาะราย
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มเสนอยาเข้า (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด แบบฟอร์มเสนอยาเข้า
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด ประกาศ (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด ประกาศ
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด ประกาศภายนอกกรมบัญชีกลาง (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด ประกาศภายนอกกรมบัญชีกลาง
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด CQI หน่วยงาน/วิจัย (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด CQI หน่วยงาน/วิจัย
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารการบรรยาย โครงการพัฒนาเครือดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารการบรรยาย โครงการพัฒนาเครือดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารการบรรยาย โครงการการจัดการระบบยา (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารการบรรยาย โครงการการจัดการระบบยา
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด ระเบียบการลาของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด ระเบียบการลาของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
 
 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด DUE และยาเฉพาะราย (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลดหมวด DUE และยาเฉพาะราย
 
 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)