โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» Tumor conferrence ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนธันวาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนพฤศจิกายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

» Tumor conferrence ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนตุลาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนกันยายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนสิงหาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนกรกฎาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมิถุนายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนพฤษภาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนเมษายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมีนาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

» ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ในคลินิก เดือนมี.ค.-ธ.ค. 2557
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558

ไม่มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
» แบบฟอร์ม Thai cancer base ใหม่
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

» staging
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559

» แบบฟอร์ม Thai cancer base
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

» คู่มือใช้งานโปรแกรม thai cancer base
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

» คู่มือกรอกแบบฟอร์มThaiCancerBase
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

» คู่มือRemoteThaiCancerBase
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

» คู่มือMedVPN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)