โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 7 ข่าว)
 
» เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560 (ดู 381)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560

» โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559 (ดู 740)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559

» การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม (ดู 604)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558

» โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558 (ดู 502)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558

» ประชุมเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ดู 311)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2558

» Inter Hospital GIST NETs Conference (ดู 303)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558

» โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ดู 418)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558

 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 1 ข่าว)
 
» โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559 (ดู 461)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)