โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 7 ข่าว)
 
» ประกาศคัดเลือกนำเสนอ Oral Presentation (ดู 65)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563

» โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201 (ดู 424)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560

» โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2559 (ดู 400)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559

» โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA 201 (ดู 589)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 20 เมษายน 2559

» ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุณภาพ (ดู 811)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559

» โครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการรองรับ(Act to Re-acc) (ดู 415)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

» HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง (ดู 830)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558

 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีข่าวกิจกรรมใดๆ
 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)