โลโก้ ศูนย์โรคหัวใจ แบนเนอร์ ศูนย์โรคหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย (ดู 398 ครั้ง)
 

  เมื่อวันที่ 1เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ “แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องcc2-801 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

 

     การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ที่มาให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์มุมมอง และแง่คิดในการสร้างนวัตกรรม ที่จะก่อให้เกิดพลัง แรงบันดาลใจในการพัฒนางาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพัฒนาตนเองและ องค์กร ระบบการศึกษาไทย เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของคณะและพัฒนาองค์กรต่อไป

 

      และนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรายละเอียดในการสมัครขอรับทุนพระราชทานทุนฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรบุตร  มาศรัตน ต่อด้วยการบอกเล่าประสบการณ์เมื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ โดย นายแพทย์ชโนดม  เพียรกุศล  และนายแพทย์ณัฐภัทร ศิริอังกุล  ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ปี 2559 เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์

 
แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 3 เมษายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)