โลโก้ ศูนย์โรคหัวใจ แบนเนอร์ ศูนย์โรคหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 (ดู 696 ครั้ง)
 

    วันนี้ (10  เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานประเพณีสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี2562 โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนิสิตแพทย์  ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป  ณ สวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์

    ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร. กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และกล่าวอวยพร บุคลากรที่มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย  

 

 

 ถ่ายภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์   คณะแพทยศาสตร์ ,  งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 10 เมษายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)