โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
ระบบจองห้องเรียน
L
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ดู 502 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ ธนิยะ วงศ์วาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลาหรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)