โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ขอขอบพระคุณในน้ำใจของ พี่น้องชาวไทยทุกท่าน (ดู 2584 ครั้ง)
 

ขอขอบพระคุณในน้ำใจของ

พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

ที่ได้ร่วมบริจาคสู้ภัย COV0-19 ในครั้งนี้  

รายงานยอดรับบริจาค และปิดบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.

บัญชีนเรศวรสู้ภัยโควิด-19 รวมทั้งหมด 2,198,203.59 บาท

บัญชีบริจาคเพื่อรพ.และคณะแพทย์ รวมทั้งหมด 1,448,177.62 บาท

บริจาคเป็นเงินสด รวมทั้งหมด 662,000 บาท

รวมยอดทั้งหมด 4,308,381.21 บาท

บุญกุศลครั้งนี้ของท่าน ได้ส่งถึงพระเนตรพระกรรณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว

ขอบารมีอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จฯ ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านปลอดจากโรคปลอดจากภัยใดใดทั้งปวง ด้วยเทอญ

 
ขอขอบพระคุณในน้ำใจของ พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ขอขอบพระคุณในน้ำใจของ พี่น้องชาวไทยทุกท่าน
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)