โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
คุณอำไพ ตังศิริรัตน์ พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 206 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คุณอำไพ ตังศิริรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สู้ภัย COVID-19 โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  และ คุณภัทราวรรณ   สุพรรณไพบูลย์   รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

 
คุณอำไพ ตังศิริรัตน์  พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้ รพ.มน. คุณอำไพ ตังศิริรัตน์  พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้ รพ.มน.
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)