โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน) จำนวน 5 ล็อค (ดู 2719 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 5 ล็อค

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9973_สแกนการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 5 ล็อค(ใหม่).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เมษายน 2563
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)