โลโก้ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ แบนเนอร์ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ประจำปี 2563 (ดู 36 ครั้ง)
 
โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ประจำปี 2563
 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563
โดย : นายสิทธิชัย ใสนวล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)