โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความชื่นชม (ดู 224 ครั้ง)
 
ขอแสดงความชื่นชม
 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีจดหมายจากผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูกแสดงความชื่นชม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ในการให้การรักษาโดยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)