โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 261 ครั้ง)
 
คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากร หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา โดยมี ดร.นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาพันธุศาสตร์มนุษย์ (Human genetics) พร้อมนิสิตจำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย ณ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา ชั้น 3  อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 531_มาเยี่ยมชมขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย 15-2-60.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)