โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม (ดู 591 ครั้ง)
 
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม
 

      เมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม หัวหน้าศูนย์มะเร็ง และนายแพทย์เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อบรมเรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมให้กับ อสม. ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

     การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม แนวทางการตรวจด้วยตนเอง วิธีการป้องกันให้ไกลจากโรคมะเร็ง รวมไปถึงแนวทางการรักษาเมื่อเป็นโรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่่ดีขึ้น

 
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558
โดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)