โลโก้ หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

smile หน่วยเวชระเบียน smile

 

หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน            โทรศัพท์ภายใน 5644

 

1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอก              โทรศัพท์ภายใน 5640

2. เวชระเบียนผู้ป่วยใน                 โทรศัพท์ภายใน 5642

3. เวชระเบียนประวัติผู้ป่วยผู้ป่วย   โทรศัพท์ภายใน 5643

4. เวชระเบียนข้อมูลผู้ป่วยใน         โทรศัพท์ภายใน 5641

 

 

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)