โลโก้ หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีเอกสารแจ้งจากหน่วยงาน
» แบบฟอร์มขอประวัติการรักษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ จันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2559

» ใบมอบฉันทะ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

» ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (ENG)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

» ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (ไทย)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

» แบบฟอร์มขอยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ศึกษาภายในหน่วยเวชระเบียน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

» แบบฟอร์มขอยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

» แบบฟอร์มขอยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)