โลโก้ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ
 
 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 1 ข่าว)
 
» การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนื่อตอนล่าง ครั้งที่17 เรื่อง “Pitfalls in Thalassemia Diagnosis and Interpretation” (ดู 1)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)