โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปประเมินการซ่อม
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 378_59 M-02 แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปประเมินการซ่อม_19-02-2016_ครุภัณฑ์.doc
 

แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปประเมินการซ่อม ใช้เพื่อให้ผู้รับซ่อมนำครุภัณฑ์ ไปประเมินค่าซ่อม

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)