โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบโอนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน)
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 6_605_แบบฟอร์มใบโอนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน) Update 2015.doc
 

เมื่อหน่วยงานทำการโอนครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานให้แก่หน่วยงานอื่นให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้มากรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่โอนให้ครบและส่งคืนที่งานพัสดุ

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)