โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแจ้งจากหน่วยงาน

ครุภัณฑ์ : รายการคงเหลือและยังไม่ถูกนำไปใช้งาน
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 64_ครุภัณฑ์ไม่ใช้งาน เวียนแจ้ง.pdf
 

งานพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงต์ จะซื้อครุภัณฑ์ช่วยพิจารณาครุภัณฑ์ที่ยังไม่ภูกนำไปใช้งานเหล่านี้ ก่อนขออนุมัติจัดซื้อ

 

งานพัสดุ

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)