ติดต่อเรา

สร้างเมื่อ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557
     
ที่อยู่ :

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel. :

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7938

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7936

Fax. : 0 5596 7927
Web Site :  www.med.nu.ac.th/hris
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.