ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของงานทรัพยากรบุคคล

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   3
Start Voting   2014-03-13 00:00:00
End Voting   2014-04-13 00:00:00

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.