โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้

หน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)