โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ปฏิทินปฏิบัติงานระบบ Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2559

» แบบฟอร์มใช้บริการห้อง Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560

» ฟอร์มรายงานผลการให้บริการ Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)