โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 15 ข่าว)
 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 10 ข่าว)
 
» แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 356)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

» งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.อุตรดิตถ์ (ดู 460)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

» งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.แพร่ (ดู 459)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

» งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ดู 271)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

» งานโสตฯจัดกิจกรรมบำรุงรักษาระบบและอบรม E-learning ณ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พิจิตร (ดู 241)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

» ทีมงานโสตฯเข้าบำรุงรักษาระบบการสอนทางไกล(Telemedicine)และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนิสิตแพทย์ ด้านวิธีการเข้าถึงความรู้ทางเว็บไซค์ (ดู 300)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559

» งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT (ดู 260)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 13 กันยายน 2559

» อบรมการใช้งานเว็บไซค์ศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.อุตรดิตถ์ (ดู 294)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559

» งานโสตฯจัด Workshop การใช้โปรแกรม Office Mix (ดู 330)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558

» งานโสตฯจัดกิจกรรม Workshop เรื่อง การสร้างวิดีโออย่างง่าย สำหรับพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ดู 288)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)