โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์  เบอร์ติดต่อ 055965039

หน่วยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ เบอร์ติดต่อ 055965039

หน่วยพัฒนาบริการระบบสื่อทางไกล เบอร์ติดต่อ 055967974 - 7872

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)