โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

งานเลขานุการโรงพยาบาล สนับสนุนงานด้านบริการข้อมูล

การติดต่อประสานงาน และการจัดประชุม

ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

smileสนับสนุนฐานข้อมูลการบริหารงานโรงพยาบาลและสถิติทางด้านสาธารณสุข

smileบริหารจัดการการประชุมของโรงพยาบาล

smileสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)