โลโก้ หน่วยกายภาพบำบัด แบนเนอร์ หน่วยกายภาพบำบัด
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Youtube
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันพฤหัส  8.00-16.00 น. (ช่วงเวลาพัก 12.00-13.00 น.)
วันศุกร์                 8.00-12.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามคณะแพทยศาสตร์ประกาศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 0 5596 5546

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)