โลโก้ หน่วยกายภาพบำบัด แบนเนอร์ หน่วยกายภาพบำบัด
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Youtube
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563

» Service profile
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

» NUH-PT06 ผู้ป่วยในชุมชน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

» NUH-PT05 ระบบโรคเรื้อรังและโรคอื่น ๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

» NUH-PT04 ระบบหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

» NUH-PT03 ระบบทางเดินหายใจ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

» NUH-PT02 ระบบประสาทและไขสันหลัง
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

» NUH-PT01 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)