โลโก้ หน่วยกายภาพบำบัด แบนเนอร์ หน่วยกายภาพบำบัด
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Youtube
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีงานวิจัย
ไม่มีบทความวิชาการ
ไม่มีบทความทั่วไป
» แผ่นพับท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่ (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

» แผ่นพับท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

» แผ่นพับท่าบริหารลดปวดคอร้าวลงแขน และเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอ (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง และสะโพก (ดู 10)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับท่าบริหารลดปวดคอร้าวลงแขน และเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอ (ดู 11)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับความรู้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการฝึกการเคลื่อนไหวทรวงอก (ดู 7)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการจัดท่าระบายเสมหะ (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» การฝึกเคาะปอดระบายเสมหะ (ดู 8)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะล้ม (ดู 10)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับปัจจัยเสี่ยง และการจัดการภาวะล้ม (ดู 12)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» การบริหารข้อไหล่ เพื่อป้องกันภาวะไหล่ติด สำหรับผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ชนิดถาวร และเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดฝังติดตัว (ดู 10)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกาย 9 ท่า สำหรับผุ้ป่วยโรคหัวใจ (ดู 10)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกาย หลัง เข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ และลิ้นหัวใจ (ดู 10)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการฝึกปฎิบัตตนก่อนเข้ารับการผา่ตัดหลอดเลือดหัวใจ และลิ้นหัวใจ (ดู 9)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

ไม่มีสถิติ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)