โลโก้ หน่วยกายภาพบำบัด แบนเนอร์ หน่วยกายภาพบำบัด
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Youtube
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีงานวิจัย
» การตรวจประเมินและการรักษาด้วยเทคนิคแมคเคนซี (McKenzie) ในผู้ที่มีอาการปวดหลังเชิงกล (ดู 6)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563

» เอกสารท่าบริหาร เท้า (ดู 33)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563

» เอกสารท่าบริหาร คอ (ดู 54)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563

» เอกสารท่าบริหาร ไหล่ (ดู 43)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563

» เอกสารท่าบริหาร แขน มือ (ดู 48)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563

» เอกสารท่าบริหาร ลำตัว หลัง (ดู 86)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ เสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563

» เอกสารท่าบริหาร สะโพก ต้นขา (ดู 48)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563

» แผ่นพับความรู้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ดู 56)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการฝึกการเคลื่อนไหวทรวงอก (ดู 23)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการจัดท่าระบายเสมหะ (ดู 26)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» การฝึกเคาะปอดระบายเสมหะ (ดู 49)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะล้ม (ดู 30)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับปัจจัยเสี่ยง และการจัดการภาวะล้ม (ดู 30)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» การบริหารข้อไหล่ เพื่อป้องกันภาวะไหล่ติด สำหรับผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ชนิดถาวร และเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดฝังติดตัว (ดู 37)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกาย 9 ท่า สำหรับผุ้ป่วยโรคหัวใจ (ดู 26)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการออกกำลังกาย หลัง เข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ และลิ้นหัวใจ (ดู 27)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

» แผ่นพับการฝึกปฎิบัตตนก่อนเข้ารับการผา่ตัดหลอดเลือดหัวใจ และลิ้นหัวใจ (ดู 27)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัตโนบล นีระมนต์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

ไม่มีสถิติ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)