โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีงานวิจัย
ไม่มีบทความวิชาการ
ไม่มีบทความทั่วไป
ไม่มีความรู้สำหรับประชาชน
» สรุปยอดคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคม 2559 (ดู 161)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดติดตั้งเครื่องพิมพ์ Ricoh อาคารบริการ (ดู 108)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดติดตั้งเครื่องพิมพ์ Ricoh อาคารรังษีรักษา (ดู 117)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดติดตั้งเครื่องพิมพ์ Ricoh อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 (ดู 114)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดติดตั้งเครื่องพิมพ์ Ricoh อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 (ดู 107)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดติดตั้งเครื่องพิมพ์ Ricoh อาคารสิรินธร (ดู 116)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» สรุปยอดเครื่องพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ดู 145)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)