โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : ไม่เข้าเงื่อนไข

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 711_ประกาศคณะแพทย์ เรื่อง เกณฑ์การปรับวุฒิ.pdf
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)