โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบขอสมาชิกจิตอาสาช่วยงาน
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 166_166_แบบขอสมาชิกจิตอาสา.pdf
 

แบบขอสมาชิกจิตอาสาช่วยงาน กรุณาพิมพ์ออกมาแล้วกรอกด้วยตัวบรรจง และส่งกลับที่ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร งานทรัพยากรบุคคล

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)