โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
แบบขอรับบริการข้อมูล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 31_แบบขอข้อมูล-งานเลขา.pdf
 

แบบขอรับบริการข้อมูล รายงานสถิติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)