โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 737 ครั้ง)
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                จำนวน  1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  จำนวน  1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9380_ประกาศสอบสัมภาาณ์ 31-62 จ.บริหาร Px-Lab.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)