โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 1284 ครั้ง)
 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร  

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป           จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร    

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9421_ประกาศรับสมัครฯ 1-2563 จ.บริหาร-พนักงานทั่วไป.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9421_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 21 มกราคม 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)