โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

งานวิจัย

การศึกษาความสามารถการออกกำลังกายด้วยการทดสอบความสามารถการเดิน ทางราบใน 6 นาทีในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 241_การศึกษาความสามารถการออกกำลังกายด้วยการทดสอบความสามารถการเดิน.pdf
 
 

การศึกษาความสามารถการออกกำลังกายด้วยการทดสอบความสามารถการเดิน
ทางราบใน 6 นาทีในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

 

ภาวินี เภารอด, พย.บ.1, วีระพงษ์ ชิดนอก, ปร.ด.2, แพรวน้ำ�ผึ้ง พนมชัยสว่าง, พย.บ.1,
จรัญ สายะสถิตย์, พ.บ.3*

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)