โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ระเบียบปฏิบัติงาน

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาฯ
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 253_การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาฯ.PDF
 
 

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาฯ

 

โดย คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)