โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่ (ดู 610 ครั้ง)
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)