โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT (ดู 253 ครั้ง)
 
งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 6 อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก บริษัท TOT จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ให้บริการ เรื่อง ระบบ Teleconference บนโครงข่าย IP Network

โดยมี อาจารย์แพทย์หญิง อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และตัวแทนผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนอัพเดทข้อมูลสารสนเทศของผู้ให้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติด้านการให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อการพัฒนาสิ่งสนับสนุนสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อไปในภายหน้าอีกด้วย

 
งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ และทีมงานดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับบริษัท TOT
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 13 กันยายน 2559
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)