โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 351 ครั้ง)
 
แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ ร่วมกับงานแพทยศาสตรศึกษา และสำนักงานหอสมุด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำการใช้งานเว็บไซค์ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์ และการเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยและคณะแพทย์จัดไว้ให้ เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปี 3 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก และสามารถสืบค้นข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนทบทวนความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านเวลา และสถานที่

ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพให้ทันกับการปรับตัวทางการศึกษาสมัยใหม่ ตามหลักนิยมของการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ต่อไปในอนาคตข้างหน้า

 
แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำการเข้าใช้งานเว็บศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)