โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดู 577 ครั้ง)
 
ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ นำทีมผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารทางการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการ Simulation Center และห้องสมุด รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และด้านการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ในเวลา 13.00 น. อาจารย์แพทย์หญิงอินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง E-Learning และเข้าเยี่ยมชมการทำงานรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตสื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการนำมาประยุกต์และพัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และเจริญก้าวหน้าต่อไป

 
ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
โดย : นายณัชนพ(ณัฐพล) นามะวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)