ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการสายสนับสนุน

สร้างเมื่อ วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

9

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (R2R.pdf)R2R.pdfขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุน1363 kB

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.